Montering

Knaggene er helt forskjellige og monteres derfor ulikt.

 

 

 

Knaggen får du i tre deler. Den monteres ved å skru den opp der den skal være.

 

Knagg 2 består av to former, eventuellt flere hvis man ønsker en knaggrekke. Den monteres ved å tre pinnen gjennom knaggformen. Knagg 3 monteres ved å skru den på plass.

Produksjonsmetode og materialvalg knagger

Metode

Ekstrudering

Lavtrykksstøping

CNC fresing

Knagg 1:  Består av ekstruderte former og CNC freste skruehull.

Knagg 2:  Knaggen lages ved hjelp av lavtrykksstøping og en CNC fres. Lavtrykksstøping er en produksjonsprosess som lønner seg i en mellomserieproduksjon. Selve hovedformen til knaggen lages vha lavtrykkstøping, mens hullet til skruen, borres ut av en CNC fres etterpå.

https://www.youtube.com/watch?v=magSyTVAIXM&feature=youtu.be

Knagg 3: Laget av ekstruderte former.

 

Ting å ta hensyn til

Underkutt.

 

Materialvalg

Knagg 1 og 3 er laget i plasten HDPE. Varer som er laget med denne plasten er blandt annet melkebeholdere og shampooflasker.

Knagg 2 er laget i aliminium. Det er ett lett og billig materiale, som tåler mye.

Produksjon av knaggene

 

Når knaggene skal produseres brukes produksjonsmetodene lavtrykkstøpning, ekstrudering og CNC fresing. Under er bilder på hvordan hver enkelt produksjonsprosess foregår.

 

 

Knagg 1 produseres ved hjelp av ekstrudering og CNC fresing. De ekstruderte formen kuttes med en sag, og hullene til skruene lages av CNC fresen.

 

 

Knagg 2 er også ekstrudert. Man monterer ferdig knaggen selv, ved å sette på plass pinnen. Pinneekstruderingen kappes i ulike lengder, slik

at man kan velge hvor mange knagger man selv vil ha.

 

 

Knagg 3 produseres ved hjelp av lavtrykksstøpning. Formen er spesiallaget til knaggen og plasten sprøytes ned i trakten på formen. Får å få bort

skumrester og lignende i formen, er det laget to rør der plasten slipper ut. Disse sørger også for at formen blir fylt helt.  Deretter freses

det ut ett skruehull i midten av formen.

 

 

Image

Knagg 3

Knagg 2

Knagg 2 er en knagg som er enkel å montere. Skruen er en del av designet, og knaggen skal ligne en stilisert blomst. Den er liten og hendig, og kan plasseres overalt,

Image

Knagg 2

Knagg 1

Denne knaggen kan henges over skuffer og skap. Når skapet er lukket så er det en liten glipe over skapdøren, dette gjelder også for skuffer. Her har knaggen plass. Knaggen er ekstrudert ut av en form. Deretter kuttes denne lange delen inn i mange mindre knagger.

Image

Knagg 1 i bruk

Knagg 3 i bruk

Her er ett eksempel på knagg 1 i bruk. Den er plassert under ett bord, og synes ikke før du drar ut selve knaggen. I dette tilfellet brukes den til å holde ledningen unna gulvet, slik at stolen ikke ruller over ledningen.

Image

Knagg 1

Knagg 3

Knagg 3 er en geometrisk knagg. Den skal sitte under en overflate, som f.eks ett bord. Den skrues opp ved hjelp av fire skruer, ett i hvert hjørne.